ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ:

Μουσικές Βυζαντινές Διαδρομές: π. Σωκράτης Παπαγεωργίου, Πανταζής Δέδες και Παύλος Γεωργίου

ΠΕΜ_1ΠΕΜ_2