Ε.Μ.Σ.

Με επιτυχία διοργανώθηκε το Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο: «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ. Κύριλλος και Μεθόδιος, Ησυχασμός, Άγιον Όρος». (Θεσσαλονίκη 22/23 – 2 – 2019)Θ_9

Θ_8

Θ_7

Θ_6

Θ_10