ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Παύλος Γεωργίου

Αντιπρόεδρος: Ελένη Καλαντζάκου

Γεν. Γραμματέας: Κατερίνα Παναγιωτακοπούλου

Ταμίας: Σαράντης Πρατσίνης

Μέλος: Βαρβάρα Καφετζή

Μέλος: Δημοσθένης Τσιρογιάννης

Μέλος: Συμεών Ζαχαράκης

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ελένη Παρασκευαΐδου

Κωνσταντίνος Παντούλας

Μαρία Ασημάκη