Ενορία

ΕΝ04

«Στην εκκλησιαστική μας πραγματικότητα η μι­κρότερη ενότητα, ο πυρήνας της Εκκλησίας, είναι η Ενορία. Ως ευχαριστιακή σύναξη των πιστών εμφανί­ζεται η (κάθε) Ενορία, σε συνάρτηση βέβαια με την Επισκοπή, στην οποία οργανικά ανήκει, ως «η καθολική εκκλησία» (= Η Εκκλησία) στον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Ο πιστός ζει το μυστήριο της Εκ­κλησίας στη ζωή και πράξη της Ενορίας του, μέσα στην οποία αγωνιζόμενος και αγιαζόμενος, ενώνεται με τον Χριστό και τους εν Χριστώ αδελφούς του, πραγματοποιώντας συνεχώς την εν Χριστώ ύπαρξή του, την εκκλησιαστικότητά του. Ο λόγος, συνεπώς, για την Ενορία και τη ζωή της είναι στην ουσία του λόγος για την ίδια την Εκκλησία και την παρουσία της στον κόσμο». (π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου).

Η Ενορία, βάσει της ετυμολογίας του επιθέτου εν-όριος (= εντός ορίων) από το οποίο παράγεται, προϋποθέτει οριοθετημένη περιοχή, στην οποία κατοικούν οι ενορίτες της, και φυσικά την ύπαρξη ενός κέντρου που λειτουργεί ως τόπος συνάθροισης και επι‑κοινωνίας. Αν παρομοιάσουμε την Ενορία με βιολογικό κύτταρο, τότε ο Ναός είναι ασφαλώς ο πυρήνας αυτού του κυττάρου. Με την ίδρυσή του το Ολυμπιακό Χωριό και την εγκατάσταση των κατοίκων του απέκτησε αυτόματα τις δύο από τις τρεις προϋποθέσεις της Ενορίας· την περιοχή και τους κατοίκους της. Το τρίτο, δηλαδή τον Ναό -έστω και ως υποτυπώδη μικρογραφία- το προσέφερε από την πρώτη στιγμή ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύνδεσμος «οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος». Δόθηκε έτσι η δυνατότητα στους κατοίκους να ζητήσουν από την Πολιτεία και την κατά νόμο ίδρυση της ενορίας του Ολυμπιακού Χωριού, που πραγματοποιήθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το 2011.

Φυσικά, το προκατασκευασμένο μικρό εκκλησάκι, που εγκαταστάθηκε απέναντι από τον χώρο ανέγερσης του μελλοντικού μεγάλου ναού, ούτε κατά διάνοια επαρκεί για τις λειτουργικές ανάγκες 10.000 ενοριτών. Ως πυρήνας, όμως, της Ενορίας του Ολυμπιακού Χωριού -και παρά τις αντιξοότητες- αν μη τι άλλο, συμβάλλει στο να έχει υπόσταση. Βεβαίως οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι άνετοι χώροι παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία ενός Ναού, μιας Ενορίας και των Δράσεών τους. Ας μη ξεχνάμε, όμως, ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά και τα πάντα γίνονται για τον άνθρωπο.

ΕΝ05
Το εκκλησάκι των αγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου, κέντρο της ενορίας 10.000 κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού.
ΕΝ03
Απέναντι απ’ το μικρό εκκλησάκι θεμελιώνεται ο νέος ναός 500 τ.μ.

ΕΝ01

ΕΝ02

Αγ. Κύριλλος & Μεθόδιος 1
Τα σχέδια του νέου μεγάλου ναού

Αγ. Κύριλλος & Μεθόδιος 2