ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Παύλος Γεωργίου

Αντιπρόεδρος: Ελένη Καλαντζάκου

Γεν. Γραμματέας: Βαρβάρα Καφετζή

Ταμίας: Κατερίνα Παναγιωτακοπούλου

Μέλος: Σαράντης Πρατσίνης

Μέλος: Δημοσθένης Τσιρογιάννης

Μέλος: Συμεών Ζαχαράκης

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ελένη Παρασκευαΐδου

Κωνσταντίνος Παντούλας

Μαρία Ασημάκη