ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Παύλος Γεωργίου

Αντιπρόεδρος: Ελένη Καλαντζάκου

Γεν. Γραμματέας: Κατερίνα Παναγιωτακοπούλου

Ταμίας: Σαράντης Πρατσίνης

Έφορος: Βαρβάρα Καφετζή

Μέλος: Σωτήρης Αλεπούς

Μέλος: Νίκος Σιδηρόπουλος

Μέλος: Αθανασία Σαββίδη

Μέλος: Μαγδαληνή Παναγιωταράκου

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ελένη Παρασκευαΐδου

Δημοσθένης Τσιρογιάννης

Κωνσταντίνος Παντούλας