Από τη συνεστίαση του Συνδέσμου μας (29/9/2019) στο Ολυμπιακό Χωριό